امام‌جمعه شیراز گفت: لقمه حرام، مزاحم خوبی‌ها و ارزش‌ها در انقلاب اسلامی شده است و همین امر باعث شده که امروز عده ای لقمه حرام می‌خورند و عده‌ای چیزی ندارند بخورند.