امام جمعه شیراز با یادآوری ارکان انقلاب اسلامی گفت: انقلابی بودن ما مساوی آن است که در هر کجای دنیا مستکبران نسبت به مستضعفان ظلم کنند، مخالفت را اعلام ابراز کنیم.