نماینده ولی فقیه در استان فارس با اشاره به آیاتی از قرآن کریم گفت:‌خیال نکنیم هرکس ظاهرش رابه شکل متدین مرتب کرده و ظواهر اسلامی ودینی رارعایت می‌کند، اعتقاد قلبی به مسائل دینی هم دارد.