امام‌جمعه شیراز تأکید کرد دانشجو چشم بصیر جامعه محسوب می شود و حرکت دانشجویی ضد سلطه، استکبار، استبداد و طالب استقلال کشور است.