نماینده رهبر معظم انقلاب در فارس گفت: هر وقت ایستادگی کردیم، نتیجه گرفتیم و نتیجه آن هم عزتمندی، عظمت و پیشرفت بود.