نماینده رهبر معظم انقلاب در استان فارس تأکید کرد که مبارزه با فساد وظیفه تمام مسئولان است همه باید با فساد در هر بخش برخورد کنند.