دیدار آیت الله دژکام در جمع فرماندهان، کارکنان و پاسداران پادگان نیروی دریایی سپاه (بعثت)