برگزاری جلسه هماهنگی مراسم روز اربعین با حضور جمعی از مسئولین استانی