آیت الله دژکام گفت: آیت الله علامه طباطبایی بزرگ مرد علم، تفسیر و حکمت و تاثیر گذار در حرکت علمی جهان اسلام بود.