همایش استانی «عهدواره پیشرفت» با موضوع ارائه الگوهای موفق عرصه‌های اجتماعی با حضور و سخنرانی آیت الله دژکام در شیراز برگزار شد.