نماینده ولی فقیه در فارس در مراسم افتتاح پایگاه مقاومت ولی امر گفت : همه کارها در قالب بروکراتیک انجام نمی شود و گاهی باید بسیجی وار وارد میدان شویم و آنجایی که ‌میخواهیم بسیجی باشیم باید سازمان و تشکل خود را کاملا آماده ‌کرده باشیم.