امام جمعه شیراز با اشاره به اینکه در ماه‌های اخیر شاهد پررنگ شدن فعالیت‌های جهادی مشابه دهه ۶۰ هستیم، گفت: آسیب‌شناسی حرکت جهادی و تحلیل جامعه‌شناسانه گروه‌های جهادی، کار ضروری محسوب می‌شود.