نماینده ولی فقیه در استان فارس در جمع تشکل های دانش آموزی بیان کرد : دغدغه و مطالبه های دانش آموزان ما که نسل چهارم و پنجم انقلاب محسوب می شوند برخاسته از فرهنگ ناب اسلامی ایرانی است و برگرفته از فرهنگ بیگانه نیست که این نقطه ارزش و قدرت فرهنگ ماست.