آیت الله دژکام در اجتماع مردم شهرستان قیر و کارزین گفت : تبعیت از ولی فقیه، تکمیل کننده توحید در انسان است و این تبعیت، منجر به بصیرت آدم می شود.