نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه شیراز گفت: وقف کاری فرهنگی است و فارس در قله فعالیت های فرهنگی قراردارد که نشان دهنده این است که در استان درموضوع فرهنگ کارهای خوبی صورت گرفته است.