نماینده ولی‌فقیه در استان فارس با بیان اینکه آنچنان که باید حق مطلب امر به معروف و نهی از منکر ادا نشده است، گفت: جامعه نسبت به امر به معروف و نهی از منکر اشراف ندارد و به همین علت آن را واجب فراموش شده می‌نامند.