آیت الله دژکام تمدن‌سازی و جهان‌شمول بودن را هدف تمدن اسلامی دانست و گفت: امر به معروف و نهی از منکر زمینه‌ساز تمدن‌ اسلامی و از ملزومات دستیابی به این هدف است.