نماینده ولی فقیه در فارس در دیدار با رییس صنعت و معدن و تجارت بیان کرد : ناراضی تراشی غرض ما نیست بلکه امنیت اقتصادی غرض ماست و این امنیت اقتصادی به هر حال باید تامین شود.