آیت الله دژکام با اشاره به اینکه برای مهار بحران کرونا و تعالی اجتماعی باید مواسات را به خوبی در سطح جامعه تبلیغ کنیم، افزود: ما باید نشان دهیم امت پیامبر اکرم(ص) اعم از شیعه و سنی، ‌می‌تواند بحران‌های بزرگ را به خوبی مدیریت کند و پشت سر بگذارد.