اسامی برگزیدگان مسابقه کتابخوانی مدح خورشید اعلام شد.