نماینده رهبر معظم انقلاب در فارس با تأکید بر اینکه شهدا برای نان نجنگیدند؛ بلکه برای دین، جان خود را فدا کردند، تصریح کرد: مسؤلان باید مشکلات اقتصادی را حل کنند و نباید آن را به غرب گره بزنند.