آیت الله دژکام خواستار توجه ویژه حوزه‌های علمیه به مبانی کشور اسلامی شد و اظهار کرد: الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت مقام معظم رهبری ۵۶ تدبیر دارد که ۱۴ مورد آن وظیفه حوزه‌های علمیه است.