نماینده رهبر معظم انقلاب در فارس با بیان اینکه سند مهندسی فرهنگی برای حرکت فرهنگی کشور و نظام مقدس جمهوری اسلامی تدوین شده است که باید آن را در سطح استان و متناسب با نیازهای منطقه‌ای تعریف و اجرایی کنیم، افزود: این سند باید از اول سال ۱۴۰۰ وارد فاز اجرایی قرار گیرد.