آیت الله دژکام با یادآوری آیاتی از قرآن کریم که خداوند در آن سفارش به همراهی افراد ناتوان در پرداخت بدهی‌ها کرده است، به شرایط شیوع کرونا و کساد شدن کسب و کارها اشاره کرد و گفت: اگر بتوانیم دستورات قرآن را با همکاری دستگاه قضا و قوه مجریه اجرایی کنیم، یک آرامشی در فضای جامعه و کسب و کار ایجاد می‌شود.