آیت الله دژکام در مراسم جشن آغاز هفته وحدت گفت : اگر نگاه عالمان دینی شیعه و سنی معطوف به وحدت امت اسلامی شود، همدلی و برادری بار دیگر در میان مسلمانان رواج خواهد یافت و جامعه اسلامی، عظمت و شکوه تاریخی از دست رفته خود را باز خواهد یافت.