نماینده رهبر معظم انقلاب در فارس در دیدار با مدیر عامل برق استان گفت:برای آنکه مشکلات کشور حل شود، از خودمان و سازمانی که در آن هستیم، اصلاح را آغاز کنیم تا ان شاالله به نتایج خوبی برسیم.