آیت الله دژکام ضمن بازدید از مجموعه علمی و پژوهشی کاوشگران خورشید وابسته به دانشگاه شیراز، با دانشمندان و پژوهشگران این مجموعه دیدار و گفتگو کردند.