آیت الله دژکام در جلسه بزرگداشت ارتحال مرحوم آیت الله حائری شیرازی گفت: یکی از کارهای خوب و حسنه ای که از سنت های اسلامی هست بزرگداشت یاد انسان های صالح می باشد.