آیت الله دژکام در دیدار نماینده کلیمیان در مجلس و رییس انجمن کلیمیان کشور گفت:اگر تعصبات کور عده ای نبود امروز هم درقدس به راحتی مردم با هم زندگی می کردند و احترامات باید بین همه ادیان در آنجا برقرار شود.