نماینده رهبر معظم انقلاب در فارس با تأکید بر لزوم بر سرکار آمدن مدیران عادل، گفت: نظام اسلامی باید نظام عدالت‌گستر باشد.