امام جمعه شیراز با بیان اینکه یکی از ویژگی‌های بیانیه گام دوم انقلاب خطابه‌ای نبودن مسائل است، گفت: باید دفاع از انقلاب به سبکی که مقام معظم رهبری بیان کرده‌اند، تنظیم شود و از خطابه‌ای بودن خارج کنیم.