نماینده ولی فقیه در استان فارس تاکید کرد که امروز زمان درس گرفتن از سیل شیراز و بررسی دقیق نقاط ضعف و تلاش برای رفع مشکلات است و این موضوع باید به شکل جدی دنبال شود.