نماینده رهبر معظم انقلاب در فارس با تأکید بر اینکه باید منیت‌ها و ادعاهای خود را کم کنیم، گفت: تا وقتی ادعا و منیت هست، نمی‌توانیم دور هم جمع شده و همفکری کنیم.