نماینده ولی فقیه در استان فارس گفت: تولیدات هنری متناسب با نیازهای امروز جامعه نیست که در این راستا نیازمند مدیریت و نظریه پردازی هستیم.