دیدار آیت الله دژکام با مدیرکل منابع طبیعی و جمعی از معاونین به مناسبت روز درختکاری