امام جمعه شیراز با تاکید بر روش‌های پیشگیرانه کرونا و لزوم همکاری‌های حوزه‌های مختلف و تشکیل کمیته عملیاتی اجرایی گفت: به مردم اطمینان می دهیم که با همکاری و همدلی همگانی آن را شکست می‌دهیم.