آیت الله دژکام با بیان اینکه خدماتی برای اشتغال درسطح ملی واستانی ارائه می‌شود،گفت:فاصله مابا چیزی که موردنیاز جامعه در بحث اشتغال هست،قابل توجه است یعنی به اندازه نیاز جامعه نتوانستیم شغل ایجاد کنیم.