آیت الله دژکام با بیان اینکه نیازمند آموزش‌های جامع در بحث استفاده از فضای مجازی هستیم، گفت: در کنار آموزش تکنولوژی‌های مورد نیاز، باید پیوست فرهنگی برای استفاده از آن‌ تعریف شود.