نماینده رهبر معظم انقلاب در فارس اظهار داشت : باید زمینه گردشگری مذهبی برای شیعیان عراقی و سایر گردشگران دنیا در سومین حرم اهل بیت(ع) فراهم شود.