به مناسبت هفته نیروی انتظامی؛ در حسینیه ثامن الحجج مجتمع انتظامی شهید فعال شیراز